Zmena je život – časť šiesta

Štyri kroky k návykom

PODNET – ŽIADOSŤ – ODPOVEĎ – ODMENA

Podnet v nás vzbudzuje isté správanie. Predpokladáme odmenu. Kedysi dávno boli podnety pre našich predkov ukazovateľmi, kde nájdu odmeny v podobe jedla, vody… My dnes vnímame podnety, ktoré nás vedú k odmenám ako: bohatstvo, sláva, moc, láska, spokojnosť, šťastie… Tento proces analyzovania a hľadania odmien prebieha v našej mysli neustále. Vďaka podnetu ŽIADAME odmenu.

Žiadosť je pohon každého návyku. Bez toho aby sme túžili po zmene (odmene) nemáme dôvod niečo urobiť. Žiadosť je v podstate motivácia, vďaka ktorej sa k odmene dostávame. Nežiada sa nám niečo robiť ale ten pocit, ktorý vďaka tomu návyku máme, ten nás uspokojuje. Nežiadate si fajčiť cigaretu ale žiadate si mať ten pocit úľavy a pohody, ktorý fajčenie prináša. Po cvičení nežiadate sprchu ale chcete mať ten pocit čistoty a sviežosti, ktorý po sprchovaní nastane. Keď sa Vám niečo žiada, znamená to, že chcete zmeniť svoj vnútorný stav.

Odpoveď je tretí krok – samotný návyk. Môže mať rôzne podoby – čin alebo myšlienka, ale to či sa uskutoční, závisí od toho ako veľmi ste motivovaní. Pokiaľ nejaká činnosť vyžaduje viac úsilia ako ste ochotní jej venovať, tak sa do nej nepustíte. Návyk sa objavuje len vtedy, keď ho dokážete zvládnuť.

  • PODNET: Som hladný.
  • ŽIADOSŤ: Chcem sa najesť.
  • ODPOVEĎ: Uvarím si jedlo.
  • ODMENA: Teplá večera.

Odmena prichádza po odpovedi. Je to výsledok každého návyku. Podnet nám slúži na to, aby sme si všimli odmenu. Žiadosť znamená, že odmenu chceme a odpoveďou ju získame. Odmenou uspokojíme žiadosť – napríklad po jedle, schudnutím si zlepšíme zdravie, povýšením získame viac peňazí…

Podnet spúšťa žiadosť, ktorá motivuje odpoveď a tá prináša odmenu, ktorá uspokojuje naše túžby a nakoniec sa spojí s podnetom. Je to slučka, ktorá pomáha zautomatizovať naše návyky. Prebieha neustále bez toho aby sme si ho uvedomovali a nikdy sa nezastaví.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *